UK spellicens

British Gambling Prevalence Survey pekar på att 73% av Storbritaniens vuxna befolkning ägnar sig åt någon form av gambling. Siffran är otroligt hög och det är inte konstigt att spelindustrin i UK ofta beskrivits som dynamisk. Idag är det bland casinos mycket populärt att inneha en UK spellicens när det kommer till online gambling.

Spellagar och licenser i UK

Hela 20% av alla intäkter i samband med spel kommer från spel online och dessutom ger gambling jobb till omkring 12 000 personer, främst inom betting. Det finns nämligen ca 10 000 olika spelkiosker runt om i landet. Men det har inte alltid varit självklart att tillåta spel och gambling, speciellt inte online. Spel blev lagligt först år 1968 när den första lagen kring spel verkställdes. Under åren utvecklades lagen allt mer och så sent som år 2005 verkställdes en komplett spellag, lagen Gambling Act 2005. Denna lag är central för storbrittaniens gambling och reglerar spel i landet inom kategorierna bingo, lotteri, spelmaskiner, casinon och spel online.

The Gambling Comission, eller den Brittiska spelkommissionen, har i uppgift att reglera gambling och spel i landet. Första prioritet är att se till att spelindustrin är fri från brott och att spelandet fungerar rättvist. Man är också ansvariga för att skydda såbara personer från att skadas av gaming.

Motionen The Gambling (Licensing and Advertising) Bill presenterades i december år 2012. Denna introducerar licenssystemet som ser till plats för handel när det gäller spel online inom UK. Framöver kommer förmodligen alla speloperatörer som riktar sig mot UK spelare kräva ha en UK-licens.

Taxering av spel på nätet

I landet är det fullt tillåtet med spel offline, så även lotteri- och bettingverksamhet. Man har också en väldigt liberal syn på online gambling. Med hänvisning till nuvarande regler är det möjlig för operatörer som innehar en UK-licens att att annonsera och erbjuda gambling utan att betala standardskatt som annars gäller i landet. Det finns heller inga hinder för utlänska operatörer att ta emot spelare från Storbritannien. I framtiden kommer förmodligen andra typer av lagar stadgas, det betyder att spel som genereras av brittiska spelare på nätet kommer att beskattas inom UK.